Tytuł: Parametry oleju

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2005 roku reguluje kwestię parametrów jakościowych oleju napędowego. Jeśli łamie się prawo związane z parametrami paliw może dojść do uszkodzenia silników samochodowych lub do pogorszenia efektywności jego pracy. Ustawowo została podana liczba cetanowa i gdy dochodzi do jej nieprzestrzegania wtedy bardzo prawdopodobne są uszkodzenia mechaniczne silników i szybsze zużycie paliwa. Negatywny wpływ na pracę silnika mają także: nieprawidłowy limit gęstości oleju, nieodpowiednia zawartość siarki i wysoka temperatura zapłonu. Niedotrzymanie powyższych wytycznych jest niebezpieczne nie tylko dla auta, ale także dla człowieka (na przykład w momencie, gdy silnik przestanie pracować podczas podróży). Olej napędowy i jego parametry muszą być zatem pod stałą kontrolą odpowiednich organów państwowych dbających o dobro konsumentów.