Tytuł: Magazynowanie oleju opałowego

Olej opałowy jest coraz powszechniej używaną formą centralnego ogrzewania pomieszczeń. Jest on magazynowany w różnego rodzaju zbiornikach. Zbiorniki powinny mieć całkowicie szczelną konstrukcję, odporną na zmianę temperatur, korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Większość typów zbiorników produkowana jest z materiałów, które łatwo ulegają recyklingowi, nie są, więc szkodliwe dla środowiska naturalnego. Prawidłowo wykonany zbiornik powinien mieć odpowiednio grube ściany, które zabezpieczają przed wyciekiem oleju, jak również odpowiednią pojemność tak, aby zmagazynować w nim jak największą ilość opału.