Tytuł: Komponenty oleju

Zakłady tak zwanego przemysłu petrochemicznego wytwarzają oleje, paliwa i różnego rodzaju smary, które używa się przede wszystkim w przemyśle samochodowym. Olej napędowy to tylko jeden z kilku paliw, który używany jest do silników z zapłonem samoczynnym. Wytwarza się go w procesie destylacji ropy naftowej. Olej napędowy to ciecz, która jest komponentem wielu paliw. Do najważniejszych z nich należą: nafta (czyli lekki olej napędowy), ciężki olej napędowy (oznaczony skrótem CON), czy olej napędowy z krakingu katalitycznego. Każdy z nich przeznaczony jest do innego rodzaju silnika, a stosowany bywa nie tylko w motoryzacji.