Tytuł: Biodiesel jako jeden z rodzajów oleju napędowego

Olej napędowy to inaczej mówiąc paliwo stosowane w silnikach wysokoprężnych (np. diesla). Ta mieszanka węglowodorów (parafinowych, naftalenowych i aromatycznych) jest niebezpieczna nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz również dla człowieka oraz innych organizmów (np. zasiedlających wodę). Biodiesel  jest coraz powszechniej używany w przemyśle motoryzacyjnym, dlatego że:
-ma lepsze właściwości smarne niż tradycyjny olej napędowy
-emituje niską zawartość spalin do środowiska
-stanowi ekologiczne i odnawialne źródło energii
-nie jest toksyczny
-jego transport i magazynowanie jest całkowicie bezpieczne
-może być stosowany w systemach grzewczych